Bilder og video fra planområdet

Se hvor vindparken skal plasseres!

Planområdet for Davvi vindpark ligger på et fjellplatå i Lebesby kommune, opp mot grensen til Tana kommune og dekker et areal på ca 63 km2. Planområdet er svært karrig og har ifølge Multiconsults konsekvensutredninger et lavt artsmangfold av planter og dyr kombinert med svært gode vindressurser.

Se videoer av området

Utarbeidet ifm. forhåndsmelding

Planområdet i dag

En animasjon for hvordan Davvi vindpark vil bli plassert i landskapet

Davvi vindpark

Bilder fra planområdet

Hold deg oppdatert på prosessen!

Hva skjer?

Fordeler med store vindkraftverk og energieffektivitet. Bildet viser store vindmøller med store rotorblader satt i karrig landskap.

Vindkraftverk og energieffektivitet – Fordeler med å bygge store vindkraftverk

Med et planområde på 63 kvadratkilometer vil Davvi vindpark bli et stort vindkraftverk, men det er på...
Les mer

Vindkraft og energiproduksjon: Grønn ammoniakk skaper arbeidsplasser i Finnmark

Industrien i kjølvannet av god og stabil tilgang på fornybar kraft har man bare så vidt sett...
Les mer
Bilde av Ørjan Larsen foran sitt nye mobile kontor

St1 ansetter samfunnskontakt for Davvi Vindpark

Konsesjonssøknaden for Davvi vindpark er under behandling fra NVE, og for å sikre lokal tilstedeværelse har majoritetseier...
Les mer