Personvernerklæring

1. Innledning

Grenselandet DA samler inn personopplysninger når du besøker våre nettsider eller tar kontakt med oss. Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Personvernerklæringen gjelder https://www.davvivindpark.no/

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Grenselandet DA. Som behandlingsansvarlig er Grenselandet ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på svein-skudal.aase@st1.com

3. Formål, personopplysninger og rettslig grunnlag for behandling (cookies)

Vi behandler dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)
For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til å drifte nettsiden. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig og informativt nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn fra Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Grenselandet anonymiserer brukerens IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Videoavspilling
Grenselandet bruker videoavspillertjenesten Youtube. Youtube samler inn data når du spiller av en video. Dataene brukes til å finne ut hvem og hvor lenge videoene blir brukt. De opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

4. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører i form av leveranse av programvare vi bruker for å yte tjenestene våre. Vi har selv tilgang personopplysninger vi behandler. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med tjenesteleverandørene, hvilket betyr at de er pålagt å sørge for at informasjonssikkerheten ivaretas i alle ledd av behandlingen av personopplysningene. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre aktører enn det som nevnes i denne personvernerklæringen, med mindre en slik utlevering er lovpålagt.

5. Hvor behandles personopplysningene?

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, med unntak av de anonymiserte opplysningene som blir behandlet i Google analytics.

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Opplysningene blir i utgangspunktet kun lagret i opptil 14 måneder.

7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en epost på svein-skudal.aase@st1.com. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost.

8. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon er alltid lett tilgjengelig på våre nettsider.

10. Kontaktinformasjon

Grenselandet DA
Org nr 918 747 214
Strandvegen 179, 9790 Kjøllefjord
Bransjer: Energiforsyning
Hjemmeside: https://www.davvivindpark.no/