Dette er Davvi vindpark

Davvi vindpark - Et bærekraftig vindkraftverk for fornybar energi

Etableringen av Davvi Vindpark i Finnmark gir muligheter for etablering av ny grønn kraftkrevende industri og nye arbeidsplasser, som bidrar til det grønne skiftet.

Lokale fordeler med vindkraftverk

Etableringen av Davvi vindpark ventet å gi betydelige lokale ringvirkninger både i utbyggings- og driftsfasen.

Les mer

Hvorfor vindkraft?

Akkurat nå har Finnmark et lite kraftoverskudd over året. Men allerede i dag har Øst-Finnmark kraftunderskudd om vintere.

Les mer

Klima og miljø

Mikroplast er et minimalt problem for dagens vindkraftverk, og tilsvarer 0,002 % av det årlige utslippet av mikroplast. Les mer om hvordan klima og miljø blir påvirket av vindkraftverk. 

Les mer

Det grønne skiftet og uberørt natur

For å realisere det grønne skifte må vi vektlegge høyest mulig strøm­produksjon på arealet man bruker, og færrest mulig ulemper i form av inngrep i verdifulle uberørte naturområder.

Les mer

Vil parken fortrenge reindriften?

For Grenselandet har det vært avgjørende å legge vindparken til et område hvor sameksistens med reindriften er mulig.

Les mer

Konsesjonssøker for Davvi Vindpark er Grenselandet DA.
Grenselandet er eid av energikonsernet St1 og Ny Energi. St1 er majoritetseier.

Hold deg oppdatert på prosessen!

Hva skjer?

Planområdet for davvi vindpark er et godt eksempel på uberørt natur med begrenset naturverdi

Hvordan skal vi verne og vokse samtidig?

Ragna Sørlundsengen, bærekraftspesialist i St1, påpeker at det er en rekke faktorer som spiller inn når naturverdi...
Les mer

Nordre Norden kommer til å være foregangsfigurer

I Nord-Sverige bygges det for en fremtid basert på grønn energi.  – Bygder har til dels gått...
Les mer
Fordeler med store vindkraftverk og energieffektivitet. Bildet viser store vindmøller med store rotorblader satt i karrig landskap.

Vindkraftverk og energieffektivitet – Fordeler med å bygge store vindkraftverk

Med et planområde på 63 kvadratkilometer vil Davvi vindpark bli et stort vindkraftverk, men det er på...
Les mer
Fant du ikke det du lette etter?

Se våre ofte stilte spørsmål eller ta kontakt