Les om Davvi vindpark, området og konsesjon

Hva er Davvi vindpark?

Planområdet for Davvi vindpark ligger i et fjellområde i Lebesby kommune og dekker et areal på ca 63 km2. Arealet er svært karrig og har ifølge Multiconsults konsekvensutredninger et lavt artsmangfold av planter og dyr kombinert med svært gode vindressurser.

Lokasjon

Planområdet for Davvi vindpark ligger på et fjellplatå i Lebesby kommune, opp mot grensen til Tana kommune og dekker et areal på ca 63 km2.

Terreng

Området parken er planlagt i, består stort sett av blokkstein. Dette er et naturlig unnvikelsesområde for rein.

Konsekvensutredning

Planområdet er svært karrig og har ifølge Multiconsults konsekvensutredninger et lavt artsmangfold av planter og dyr kombinert med svært gode vindressurser.

Åpen prosjektutvikling

Vi legger vekt på åpen prosjektutvikling med aktiv kommunikasjon med lokale innbyggere samt nært samarbeid med lokale myndigheter og eiendomsbesittere. Nærhet til menneskene og omgivelsene er viktig for oss.

Vindressurs

Med Finnmark sine fantastiske vindressurser, vil landsdelen kunne tiltrekke seg mange store industriprosjekter, og dermed muligheter for nye arbeidsplasser og vekst.

Konsesjon

Konsesjonssøker for Davvi Vindpark er Grenselandet DA. Grenselandet er eid av energikonsernet St1 og Ny Energi. St1 er majoritetseier.

Konsesjonssøknad

Les Multiconsults brosjyre som gir en oppsummeringen av konsekvensutredningene

Davvi vindpark

Området

Planområdet er svært karrig og har ifølge Multiconsults konsekvensutredninger et lavt artsmangfold av planter og dyr kombinert med svært gode vindressurser.

Davvi vindpark

Konsesjonssøknad

Konsesjonssøknad med utredninger ble sendt fra initiativtager til NVE i november 2019. Søknaden er under behandling av NVE nå. Her kan du finne alle dokumenter relatert til vår konsesesjonssøknad for Davvi vindpark. Denne søknaden er nå under behandling hos NVE. Les hvordan Multiconsult jobber med konsekvensutredninger som ekstern tredjepart. 

Konsesjonssøknad og konsekvensutredninger
Forhåndsmelding
Program for konsekvensutredninger
Fant du ikke det du lette etter?

Les mer om Davvi vindpark!

Du er kanskje også interessert i

Planområdet for davvi vindpark er et godt eksempel på uberørt natur med begrenset naturverdi

Hvordan skal vi verne og vokse samtidig?

Ragna Sørlundsengen, bærekraftspesialist i St1, påpeker at det er en rekke faktorer som spiller inn når naturverdi...
Les mer

Nordre Norden kommer til å være foregangsfigurer

I Nord-Sverige bygges det for en fremtid basert på grønn energi.  – Bygder har til dels gått...
Les mer
Fordeler med store vindkraftverk og energieffektivitet. Bildet viser store vindmøller med store rotorblader satt i karrig landskap.

Vindkraftverk og energieffektivitet – Fordeler med å bygge store vindkraftverk

Med et planområde på 63 kvadratkilometer vil Davvi vindpark bli et stort vindkraftverk, men det er på...
Les mer