Power to X – Vind blir til drivstoff

0
Vind blir til drivstoff

Power to X - vind blir til drivstoff

Publisert: 19. september 2022
Oppdatert: 6. februar 2023

Globalt ønsker vi å erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftige løsninger. St1 ser nå på hvordan fornybar energiproduksjon, som for eksempel vindkraft, kan omgjøres til forskjellige drivstoff, også kalt syntetisk bensin og diesel. Prosessen kalles gjerne Power-2-X.

Vi har blant annet jobbet med eMetan, som er det samme som biogass, men produsert ved syntese. I tillegg jobber vi med å etablere et nettverk for biogass, og finne ut hvordan vi kan utnytte denne best mulig

Riitta Silvennoinen
Avdelingsleder for fremtidens energiløsninger i St1.

Power to X og e-drivstoff

Vann kan splittes til hydrogen og oksygen. Høye strømpriser har gjort at prosessen, som også kalles vann-splitting ikke har blitt mye brukt frem til nå.

Hydrogen kan lagres og brukes som drivstoff, og oksygen er nyttig blant annet i industrielle apparater og brenningsprosesser. Videre kan hydrogen kombineres med karbondioksid (CO2) ved hjelp av syntese, og «voila»: Nå har du uendelige muligheter til å lage kjeder av molekyler som representerer forskjellige flytende eller gassformige syntetiske drivstoff, som vi kaller elektrisk drivstoff eller e-drivstoff.

I St1 jobber vi bredt med dette i Finland, Sverige og Norge. Ett av prosjektene, som er i forstudiefasen, gjennomføres i samarbeid med Horisont Energi i Norge. Målet er å utvikle et grønt ammoniakkanlegg i Nord-Norge som igjen skal knyttes til vindkraftambisjonene for Finnmark.

Riitta Silvennoinen
Avdelingsleder for fremtidens energiløsninger i St1.

E-drivstoff, eMethanol og eKerosine

I Finland gjennomføres en forstudie i samarbeid med LUT University for å etablere en pilot for eMethanol (syntetisk metanol).

«Vi har blant annet jobbet med eMetan, som er det samme som biogass, men produsert ved syntese. I tillegg jobber vi med å etablere et nettverk for biogass, og finne ut hvordan vi kan utnytte denne best mulig», forklarer Silvennoinen.

I Sverige har St1 fokus på å bygge et bioraffineri, og her utforsker også Silvennoinens team potensialet for elektrisk jetdrivstoff (eKerosine).

Power To X
BILDE: Illustrasjon av prosessen for å finne nye energibærere, Power-2-X

 

Bærekraftig verdikjeder og fornybare energikilder

Power to X-prosessen er imidlertid enormt kraftkrevende, og for at e-drivstoffet skal være virkelig bærekraftig må prosessen i hele verdikjeden drives av fornybare energikilder, som vindkraft.

«I St1 jobber vi bredt med dette i Finland, Sverige og Norge. Ett av prosjektene, som er i forstudiefasen, gjennomføres i samarbeid med Horisont Energi i Norge. Målet er å utvikle et grønt ammoniakkanlegg i Nord-Norge som igjen skal knyttes til vindkraftambisjonene for Finnmark.» sier Riitta Silvennoinen, som leder avdelingen for fremtidens energiløsninger i St1.

Power to X - har noen utfordringer og mange store muligheter

Å være pioner har sine utfordringer.

«Vi har ikke mye å sammenligne med. Vår største utfordring ligger i å optimalisere transformasjonen av vindkraft til syntetisk drivstoff. Ingen har gjort dette i industriell skala tidligere. For eksempel å beregne størrelse på utstyr og oppbevaring som skal brukes, er en enorm utfordring», sier Silvennoinen.

Til tross for utfordringene finnes det også store muligheter.

«I de nordiske landene vi opererer i, finnes unike muligheter til å utvikle syntetiske drivstoff, og teknologien det krever. Potensialet for å produsere vindkraft er betydelig, og vi kan bruke karbondioksid fra luften eller lokal industri. I tillegg til etterspørsel innenlands, er det betydelig potensial for eksport av syntetisk drivstoff, siden vi forventer at den globale etterspørselen vil øke raskt.» avslutter hun.

Lær mer om Davvi vindpark

Se flere fakta eller ofte stilte spørsmål for mer informasjon

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Fordeler med store vindkraftverk og energieffektivitet. Bildet viser store vindmøller med store rotorblader satt i karrig landskap.

Vindkraftverk og energieffektivitet – Fordeler med å bygge store vindkraftverk

Med et planområde på 63 kvadratkilometer vil Davvi vindpark bli et stort vindkraftverk, men det er på...
Les mer

Vindkraft og energiproduksjon: Grønn ammoniakk skaper arbeidsplasser i Finnmark

Industrien i kjølvannet av god og stabil tilgang på fornybar kraft har man bare så vidt sett...
Les mer
Bilde av Ørjan Larsen foran sitt nye mobile kontor

St1 ansetter samfunnskontakt for Davvi Vindpark

Konsesjonssøknaden for Davvi vindpark er under behandling fra NVE, og for å sikre lokal tilstedeværelse har majoritetseier...
Les mer