Nordre Norden kommer til å være foregangsfigurer

0

Nordre Norden kommer til å være foregangsfigurer

I Nord-Sverige bygges det for en fremtid basert på grønn energi. – Bygder har til dels gått fra å kjempe for å overleve, til å være stedene der det skjer, innleder Daniel Badman, administrerende direktør i Svensk Vindenergi.

God tilgang til grønn elektrisitet til konkurransedyktige priser, kombinert med gode investeringsforhold er en nøkkel til vekst i regionen.

– Man kan hevde at det nesten er for mye strøm i Nord-Sverige, men det er nettopp dette som skaper denne muligheten for investeringer – når elektrisitet blir en kritisk konkurransefaktor. Det er veldig, veldig interessante tider som står foran oss, og utrolig positive tider for Nord-Sverige, fortsetter han.

Ny type utvikling

Helene Renström, markedssjef i Skellefteå kommune, mener nordre Norden kommer til å være foregangsfigurer i omstillingen til en bærekraftig fremtid.

– Det er vi som har tilgang til fornybar energi. Det gir mulighet til å jobbe med storskala-industrisatsninger, sier hun.

– Dette har ikke skjedd så ofte opp gjennom historien. Ofte er det storbyer eller universitetsbyer som har forandret seg raskt. Nå ser vi en helt ny type utvikling der Skellefteå blir en test for hvordan vi kan omstille oss hurtig, men også på en måte som gjør at vi kan bidra til resten av verden, fortsetter Renström.

Noe måtte gjøres

For en grønn og systematisk omstillingsvilje er nå med på å transformere Skellefteå. En by og kommune i Västerbotten i Norrland. Med sine 74000 innbyggere er det ikke en liten bygd det her er snakk om, men de har følt på mye av den samme problematikken som mindre steder. Fraflytting har preget området.

– Vi hadde mistet en stor del av våre unge over ganske lang tid. Noe måtte gjøres, forteller Helene Renstöm, markedssjef i Skellefteå kommune.

De utviklet en tydelig versjon om det fremtidige Skellefteå, og satte et mål om å nå 80.000 innbyggere innen 2030. Men hvordan skulle de vokse, og hva var viktig for at dette skulle kunne skje på en bærekraftig måte? For å få bedre svar på egne spørsmål initierte de en omfattende innbyggerdialog.

– Når man skal forandre et sted, er det enormt viktig å ha innbyggerne med på prosessen, understreker markedssjefen.

Da strategien var lagt, sammen med innbyggere, nærings- og foreningsliv, kunne de legge en tydelig investeringsplan for å bygge nødvendig infrastruktur parallelt med vekst.

Betydelig befolkningsvekst

Viljen til forandring og en konkret investeringsplan. Godt med areal og tilgang til fornybar energi. En rekke gode forutsetninger er på plass for å etablere ny industri i området.

Northvolt, den første produsenten av elbilbatterier i Europa, valgte å etablere seg nettopp i Skellefteå. Batterifabrikkens mål er å produsere verdens grønneste elbilbatterier basert på grønn og fornybar energi.

Fabrikken tiltrekker seg mennesker fra hele verden. I 2022 ansatte Northvolt over 600 nye medarbeidere. Fremover skal de rekruttere ytterligere 1000 personer. Det skal investeres 75 milliarder i området i årene som kommer.

Betydningen for Skellefteå? I 2022 opplevde kommunen en befolkningsvekst på over 1000 personer. Kommunens strategi har altså allerede begynt å bære frukter.

Svært spennende

– Skellefteå har gått fra å være en by med en del utfordringer til å bli et av de stedene man vil reise til for å leve. Et kjempespennende sted, sier Daniel Badman.

Han er svært entusiastisk på vegne av regionen og vekstmulighetene fremover.

– Vi ser det også nå i Boden, med H2 Green Steel som ønsker å bygge en helt ny stålfabrikk. Vi ser det i Kiruna og en rekke andre steder i Nord-Sverige. En fantastisk fremtidstro som er basert på tilgang til grønn elektrisitet til konkurransedyktige priser. Det finnes det mye av i Nord-Sverige, så det er en fantastisk spennende tid vi går i møte, sier han.

Sterk vekstrate

For å kunne være konkurransedyktige etterspør industrien strøm i større og større grad. De seneste årene har vindkraften i Sverige blitt bygget ut med 7-9 TWH i året.

– Årlig produseres det 160 TWh strøm i Sverige, da ser man at vekstraten er sterk og vi er midt inne i den, sier Badman.

Den bratte kurven har kommet de aller siste årene. Går vi 10-15 år tilbake var vindkraft en marginal del av det svenske el-systemet.

– Om alle utbyggingsplaner går som forventet vil vindkraft være Sveriges nest største kraft-type i 2025, sier den administrerende direktøren, som forventer at de kommer til å trenge minst dobbelt så mye strøm i Sverige fremover.

– Vi tror at det hadde vært bra å ta høyde for enda mer, nettopp for å skape muligheten for fremtidige investeringer innen de nye industriene. Vi ser for oss at det blir nødvendig å bygge mye elproduksjon i Sverige. På mellomlang sikt, frem til 2030, er det vindkraft på land, til havs og solenergi som kan bygges ut raskt. Vindkraften kan bygges ut i ordentlig stor skala. Det er veldig inspirerende tider – og viktige tider, sier Daniel Badman.

Lær mer om vindkraft og det grønne skiftet

Se hvordan det grønne skiftet gir lokale ringvirkninger i Sverige

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Planområdet for davvi vindpark er et godt eksempel på uberørt natur med begrenset naturverdi

Hvordan skal vi verne og vokse samtidig?

Ragna Sørlundsengen, bærekraftspesialist i St1, påpeker at det er en rekke faktorer som spiller inn når naturverdi...
Les mer

Nordre Norden kommer til å være foregangsfigurer

I Nord-Sverige bygges det for en fremtid basert på grønn energi.  – Bygder har til dels gått...
Les mer
Fordeler med store vindkraftverk og energieffektivitet. Bildet viser store vindmøller med store rotorblader satt i karrig landskap.

Vindkraftverk og energieffektivitet – Fordeler med å bygge store vindkraftverk

Med et planområde på 63 kvadratkilometer vil Davvi vindpark bli et stort vindkraftverk, men det er på...
Les mer