Fordeler med vindkraft – Havvind vs. vind på land

Havvind vs landvind

Fordeler med vindkraft - Havvind vs. vind på land

Publisert: 9. Oktober 2022

Direktør for fornybar energi i St1, Thomas Hansen, snakker om den massive energiutfordringen vi står overfor, og oppfordrer til å legge vekk havvind vs. vind på land-tankegangen og fokusere på fordelene med vindkraft.

– Vi kommer til å trenge havvind også, men det er ikke et argument mot å utvikle landvind der det er mulig å gjøre det med minimale negative konsekvenser.

En fordel med vindkraft er fornybar energi

– Det er enorme mengder fossil energi som skal erstattes. Så hvis vi skal gjøre oss uavhengig av det fossile på sikt, samtidig som vi opprettholder den levestandarden vi er vant til, må vi egentlig ta i bruk alle gode prosjekter med fornybar energi. Prosjekter hvor vi får brukt energien som er tilgjengelig, og som utnyttes med minst mulig uheldige ringvirkninger, sier Hansen.

Det var å være involvert og engasjert i helheten. Og hvor essensiell den daglige dialogen var mellom den store industriaktøren og alle de som ble involvert og påvirket i lokalsamfunnet. Dette er for oss en kritisk rolle for å kunne fortsette en god, åpen og gjensidig dialog i tiden som kommer», understreker han.

Vi kan anslå at de gode havvindsprosjektene er ca. dobbelt så dyre som de på land. Så den energien blir mye dyrere. Havvind kommer med vesentlig høyere kostnad med tanke på utvinning.

Thomas Hansen
Direktør for fornybarsatsning, St1

Havvind vs. vind på land

St1-direktøren kan konstatere at debatten om havvind vs. vind på land, og hvorvidt vindkraftverk bør bygges på land eller til havs stadig tiltar i styrke. Men hva er det egentlig som skiller de to alternativene? Hansen blir bedt om å trekke frem noen nøkkelpunkter.

– Den store forskjellen, i hvert fall i dag, er kostnader. Naturligvis er dette prosjektavhengig, men vi kan anslå at de gode havvindsprosjektene er ca. dobbelt så dyre som de på land. Så energi produsert av havvind blir mye dyrere enn energi produsert av vind på land. Havvind kommer med vesentlig høyere kostnad med tanke på utvinning. Men likevel – det betyr ikke at vi ikke skal utvikle havvind. Vi trenger den også, forteller Hansen.

Direktøren for fornybar energi påpeker at han i eksempelet ovenfor viser til bunnfaste installasjoner, ikke flytende.

– Snakker vi om flytende, er det i realiteten enda flere ganger dyrere. Kanskje tigangeren sammenlignet med landvind.

Vind på land og vindforhold

En annen sentral forskjell mellom havvind og vind på land, er naturligvis bruk av områder.

– Landvind beslaglegger åpenbart større landarealer, det kan ingen argumentere mot. Men hvis du ser på påvirkningen det har for andre ting, som f.eks. biodiversitet og fiskeri, er det faktisk veldig prosjektspesifikt. Uavhengig om du er på land eller til havs, finnes det gode, og dårlige, prosjekter, forteller Hansen.

En oppfatning mange deler er imidlertid at det er langt mer stabile vindforhold til havs. Det er en sannhet – med modifikasjoner.

– Generelt kan man si at det er mer vind til havs, det er lettere å finne ressursen. Samtidig er det også lokasjoner til lands som har vindressurser som er like bra. Davvi-prosjektet er et eksempel på det. Der har du i praksis offshore-vindforhold, sier Hansen.

Havvind er lenger frem i tid

Selv om havalternativene gjerne blir snakket om i mer positive ordelag enn landvind, er St1-mannen tydelig på at havvind ligger flere år frem i tid.

– Vi skal benytte oss av det. Likevel tror jeg ikke vi skal forvente oss noen ting som helst de nærmeste årene. Realistisk sett kan vi håpe havvind tar seg opp utover 2030-tallet, spår han.

Og når vi først er innom tidsaspektet. Hansen maner til forsiktighet rundt det å vente for lenge på nye muligheter i fremtiden, uten å ta grep mot energiutfordringen her og nå.

– Utfordringen må takles nå, vi må slutte å skyve den foran oss. Vi må også slutte å tro at det å bygge på havet er helt uten konsekvenser. For det er det ikke, konsekvensene har bare ikke blitt konkretisert ennå, sier direktøren.

Hadde det vært sånn at man bare kunne sitte stille og ventet på den perfekte løsningen, uten noen form for negative konsekvenser, hadde det vært rasjonelt å avvente.

– Men det er ikke tilfellet. Heller ikke havvind kommer til å bli problemfritt. Og det sier jeg som en person som også er med på å utvikle havvindsprosjekter, fortsetter Hansen.

Hvis du ser på påvirkningen det har for andre ting, som f.eks. biodiversitet og fiskeri, er det faktisk veldig prosjektspesifikt. Uavhengig om du er på land eller til havs, finnes det gode, og dårlige, prosjekter.

Thomas Hansen
Direktør for fornybarsatsning, St1

En fordel med vindkraft på land er lønnsomhet uten subsidier

Han er derfor klar på at vindkraftverk på land spiller en viktig rolle, både nå og i fortsettelsen.

– Vi har det veldig travelt om vi skal nå de klimamålene vi har satt oss. Men landvind er faktisk en driver med tanke på å gjøre oss uavhengig av det fossile. For den er også konkurransedyktig helt uten subsidier, noe som er et sentralt poeng her, sier direktøren, før han avslutter:

– Vindkraft på land, med den kostnaden vi kan utvikle den til nå, drar oss inn i det grønne skiftet. Den står på helt egne bein og muliggjør etableringen av konkurransedyktig grønn industri. Havvind gjør ikke dette ennå. Da må vi gripe den muligheten nå, for utfordringene vi står overfor blir ikke mindre om vi avventer. Snarere tvert imot, da blir de større.

Lær mer om Davvi vindpark

Se flere fakta eller ofte stilte spørsmål for mer informasjon

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Fordeler med store vindkraftverk og energieffektivitet. Bildet viser store vindmøller med store rotorblader satt i karrig landskap.

Vindkraftverk og energieffektivitet – Fordeler med å bygge store vindkraftverk

Med et planområde på 63 kvadratkilometer vil Davvi vindpark bli et stort vindkraftverk, men det er på...
Les mer

Vindkraft og energiproduksjon: Grønn ammoniakk skaper arbeidsplasser i Finnmark

Industrien i kjølvannet av god og stabil tilgang på fornybar kraft har man bare så vidt sett...
Les mer
Bilde av Ørjan Larsen foran sitt nye mobile kontor

St1 ansetter samfunnskontakt for Davvi Vindpark

Konsesjonssøknaden for Davvi vindpark er under behandling fra NVE, og for å sikre lokal tilstedeværelse har majoritetseier...
Les mer