Forhåndsmelding

Trykk på lenkene under for å se de ulike dokumentene.

Program for
Konsekvensutredning

Konsesjonssøknad

NVE har behandlet meldingene om Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Lebesby kommune, Finnmark fylke, etter plan og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.